Όροι Χρήσης

ΟΡΟΙ ΧΡΗΣΗΣ

 

Η εταιρεία 2vv.gr με νόμιμο εκπρόσωπο τον Βασίλειο Βασιλείου (καλούμενος στο εξής χάριν συντομίας «Δικαιούχος»), ο οποίος είναι ο κύριος και δικαιούχος χρήσης του παρόντος δικτυακού τόπου, www.madeindreams.gr (καλούμενος στο εξής χάριν συντομία «Ιστότοπος»), προσφέρει τις υπηρεσίες του υπό τους κάτωθι όρους χρήσης, τους οποίους κατά καιρούς ενδέχεται να ενημερώνει και να τροποποιεί χωρίς προειδοποίηση. Ο επισκέπτης/χρήστης καλείται να διαβάσει προσεκτικά και να προβεί σε επίσκεψη/χρήση μόνο εφόσον κατανοεί και αποδέχεται πλήρως τους παρόντες όρους. Η εξακολούθηση της χρήσης του www.madeindreams.grσημαίνει την ανεπιφύλακτη εκ μέρους του επισκέπτη/χρήστη αποδοχή των όρων αυτών.

 

1)ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ:

Ο www.madeindreams.gr παρέχει στους χρήστες/επισκέπτες την απαραίτητη τεχνολογική υποδομή για τη συμμετοχή τους στην ιστοσελίδα μας. Στο πλαίσιο των προσφερόμενων υπηρεσιών παρέχεται η δυνατότητα να δημοσιεύουν οι επισκέπτες/χρήστες σχόλια, κείμενα και οπτικοακουστικό υλικό (καλούμενο στο εξής χάριν συντομίας «Περιεχόμενο») που αφορούν τα άρθρα και το εν γένει περιεχόμενό της ιστοσελίδας μας (στο εξής χάριν συντομία «Υπηρεσίες»). Δια του παρόντος συμφωνείτε και αποδέχεστε ότι ο www.madeindreams.gr και ο κύριος και δικαιούχος χρήσης τουιστοτόπου δεν φέρουν καμία ευθύνη για την επικαιρότητα, τη διαγραφή, την πλημμελή παράδοση, την αποτυχία στην αποθήκευση Περιεχομένου που αποστέλλετε και ως εκ τούτου σας συνιστά να φροντίζετε για τη φύλαξη των αρχείων σας στον προσωπικό σας υπολογιστή.

Σημειώνεται ότι, το περιεχόμενο του διαδικτυακού τόπου απαρτίζεται, κατά μεγάλο βαθμό από  απόψεις ή επιλογές που αντιπροσωπεύουν αποκλειστικά τον συντάκτη αυτών, εντός του πλαισίου των διατάξεων του νόμου περί της ελεύθερης έκφρασης και της   προστασίας της προσωπικότητας. Ο επισκέπτης/χρήστης κατανοεί και αποδέχεται ότι δεν του παρέχεται το δικαίωμα να αναπαράγει, αντιγράφει, πωλεί, μεταπωλεί ή/και εκμεταλλεύεται εμπορικά με οποιονδήποτε τρόπο σύνολο ή μέρος του περιεχομένου του διαδικτυακού τόπου, οφείλει να σέβεται το πλαίσιο μέσα στο οποίο αυτό παρατίθεται και να μην το προβάλει μερικώς ή κατά τρόπο ο οποίος διαστρεβλώνει το νόημα αυτού ή αντίκειται του σκοπού του.

 

2)ΠΡΟΣΒΑΣΗ ΚΑΙ ΔΕΔΟΜΕΝΑ ΕΓΓΡΑΦΗΣ:

Με την αποδοχή από μέρους σας των παρόντων Όρων Χρήσης και εφόσον επιθυμείτε να ανεβάσετε Περιεχόμενο, θα κληθείτε να συμπληρώσετε μια σύντομη φόρμα, επιλέγοντας ένα όνομα χρήστη (user name)/ψευδώνυμο και την προσωπική σας διεύθυνση ηλεκτρονικής αλληλογραφίας (e-mail). Στη φόρμα που θα υποβάλετε, θα πρέπει:α) Να παράσχετε μια αληθινή, ακριβή και ισχύουσα διεύθυνση ηλεκτρονικής αλληλογραφίας που θα ανήκει σε εσάς (εφ’ εξής «Δεδομένα εγγραφής») και β) Το όνομα χρήστη/ψευδώνυμό σας δεν πρέπει να περιέχει λέξεις ή φράσεις απειλητικές, προσβλητικές, επιζήμιες, υβριστικές, ρατσιστικές ή δυσφημιστικές.

Σε περίπτωση που, παρά τα ανωτέρω, παράσχετε αναληθείς, ανακριβείς, μη έγκυρες ή ελλιπείς πληροφορίες, ή στην περίπτωση που ο www.madeindreams.gr έχει επαρκείς ενδείξεις ότι κάποια δεδομένα είναι αναληθή ή ανακριβή ή μη έγκυρα ή ελλιπή, ο www.madeindreams.gr έχει το δικαίωμα να μπλοκάρει και να μην επιτρέψει καμία τρέχουσα ή μελλοντική χρήση ή πρόσβασης της ιστοσελίδας από εσάς.

Τα Δεδομένα εγγραφής υπόκεινται στη Νομοθεσία Περί Προστασίας Προσωπικών Δεδομένων. Ο Δικαιούχος δύναται να συλλέγει προσωπικά στοιχεία των χρηστών/επισκεπτών που δίδονται στον ιστότοπο. Προσωπικά στοιχεία θεωρούνται αυτά που μπορούν να χρησιμοποιηθούν μόνο για τον προσδιορισμό της ταυτότητας ή για την επικοινωνία με τους χρήστες/επισκέπτες, ιδίως όσα συλλέγονται με διάφορες Φόρμες Υποβολής Στοιχείων. Ο χρήστης/επισκέπτης συγκατατίθεται ρητά και ανεπιφύλακτα να διαθέτει τα παραπάνω προσωπικά του στοιχεία στον ιστότοπο, όπου αυτό απαιτείται ή του ζητηθεί. Ο Δικαιούχος δύναται να χρησιμοποιεί τα προσωπικά στοιχεία για ενημερωτικούς σκοπούς ή για να προβαίνει σε αποστολή ηλεκτρονικής αλληλογραφίας ή αλληλογραφίας ανακοινώσεων/ειδήσεων (newsletter) προς τον εγγεγραμμένο χρήστη/επισκέπτη, εκτός εάν ο τελευταίος δεν επιθυμεί κάτι τέτοιο και το εκφράζει ρητώς στην επικοινωνία του προς τον www.madeindreams.gr. Ο Δικαιούχος δε διαθέτει προς πώληση προσωπικά στοιχεία τρίτων ή των χρηστών/επισκεπτών του παρόντος ιστοτόπου. Επίσης δε μεταφέρει ή δημοσιοποιεί προσωπικά στοιχεία των χρηστών/επισκεπτών του ιστοτόπου σε τρίτους, εκτός εάν Νόμος ορίζει διαφορετικά ή αν αποτελεί συμβατική υποχρέωση απαραίτητη για την εύρυθμη λειτουργία του ιστοτόπου και την πραγματοποίηση των λειτουργιών του.

Ο Δικαιούχος είναι δυνατόν να επεξεργάζεται τμήμα ή το σύνολο των στοιχείων που έχουν αποστείλει οι χρήστες/επισκέπτες για λόγους στατιστικούς και βελτίωσης των παρεχομένων υπηρεσιών – πληροφοριών δια του ιστοτόπου. Ο χρήστης/επισκέπτης μπορεί να επικοινωνεί με τον διαχειριστή (administrator) του www.madeindreams.gr, προκειμένου να διασταυρώσει την ύπαρξη προσωπικού του αρχείου, τη διόρθωση αυτού, την αλλαγή ή την διαγραφή του.

 

3) ΔΙΚΑΙΩΜΑΤΑ ΠΝΕΥΜΑΤΙΚΗΣ ΚΑΙ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΚΗΣ ΙΔΙΟΚΤΗΣΙΑΣ:

Έχετε λάβει γνώση και συμφωνείτε ότι οι παρεχόμενες Υπηρεσίες και το Λογισμικό που χρησιμοποιείται από τον ιστότοπο www.madeindreams.gr προστατεύονται από την ισχύουσα νομοθεσία περί προστασίας της πνευματικής ιδιοκτησίας. Συμφωνείτε να μην τροποποιήσετε το Λογισμικό με κανένα τρόπο ή μορφή, ή να μην χρησιμοποιήσετε τροποποιημένες εκδόσεις του Λογισμικού, συμπεριλαμβανομένης της μη εξουσιοδοτημένης πρόσβασης στις Υπηρεσίες. Επιπλέον, έχετε λάβει γνώση και συμφωνείτε ότι το περιεχόμενο του ιστοτόπου (αρθρογραφία, ειδήσεις, διαφημίσεις, χορηγίες κλπ.) – εκτός από εκείνο που υποβάλλετε εσείς – προστατεύεται από την ισχύουσα νομοθεσία περί πνευματικής ιδιοκτησίας, περί σημάτων, περί ευρεσιτεχνιών, περί αθέμιτου ανταγωνισμού κλπ (βλέπετε παρακάτω και τον υπ’ αριθμ. 14 όρο χρήσης).

 

4) ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΟ ΠΟΥ ΥΠΟΒΑΛΛΕΤΑΙ ΑΠΟ ΤΟΥΣ ΧΡΗΣΤΕΣ – ΔΕΟΝΤΟΛΟΓΙΑ ΧΡΗΣΤΩΝ:
Αποδέχεστε ότι όλες οι πληροφορίες, τα σχόλια, τα δεδομένα, τα μηνύματα και οποιοδήποτε άλλο Περιεχόμενο, που υποβάλλεται από εσάς, αποτελεί αποκλειστική δική σας ευθύνη.

Αυτό σημαίνει ότι εσείς έχετε την πλήρη ευθύνη για το Περιεχόμενο που αποστέλλετε, δημοσιεύετε, ή μεταδίδετε με άλλους τρόπους μέσω των προσφερόμενων Υπηρεσιών του www.madeindreams.gr. Σε περίπτωση που ο Δικαιούχος υποστεί οιαδήποτε ζημία ή κληθεί να καταβάλει οιοδήποτε ποσό ως αποζημίωση σε οιονδήποτε τρίτο λόγω του Περιεχομένου που εσείς έχετε τοποθετήσει στον ιστότοπο, θα υποχρεούστε πάραυτα με την παραλαβή σχετικής ειδοποίησης από το Δικαιούχο να αποζημιώσετε σχετικώς αυτόν (το Δικαιούχο), υποχρεούμενοι σε καταβολή και οιοδήποτε άλλου ποσού που ενδεχομένως σας βαρύνει από τη ζημία που προκαλέσατε σε αυτόν (το Δικαιούχο) και που νομίμως δικαιούται ο τελευταίος.

Ο Δικαιούχος, δια του www.madeindreams.gr, αναλαμβάνει τη συλλογή και φιλοξενία του Περιεχομένου, με εξαίρεση των βίντεο (videos), που φιλοξενούνται από τον ιστότοπο «www.youtube.com» και των σχολίων που φιλοξενούνται και προβάλλονται εκεί. Ωστόσο, λόγω του τεραστίου όγκου των διακινούμενων πληροφοριών καθώς και της συμμετοχής μεγάλου πλήθους χρηστών, αντικειμενικά δεν έχουμε τη δυνατότητα φυσικής παρακολούθησης του Περιεχομένου και ως εκ τούτου δεν μπορούμε επ’ ουδενί να εγγυηθούμε την αρτιότητα, ακρίβεια, πληρότητα, επάρκεια, νομιμότητα και γενικά την ποιότητα και καταλληλότητα αυτού ή την απουσία ενδεχομένων λαθών.

Ο www.madeindreams.gr δεν ελέγχει το Περιεχόμενο που δημοσιεύεται μέσω των Υπηρεσιών και, κατά συνέπεια, δεν εγγυάται την ακρίβεια, την ακεραιότητα ή την ποιότητα του Περιεχομένου.
Συμφωνείτε να μη χρησιμοποιείτε τις Υπηρεσίες της παρούσας ιστοσελίδας προκειμένου να αποστείλετε, δημοσιεύσετε ή μεταδώσετε με οποιονδήποτε τρόπο:

α. Περιεχόμενο για το οποίο δεν έχετε δικαίωμα μετάδοσης, σύμφωνα με την ισχύουσα

νομοθεσία ή τις συμβατικές σας σχέσεις.

β. Περιεχόμενο παράνομο, απειλητικό, συκοφαντικό, δυσφημιστικό, υβριστικό, χυδαίο, πορνογραφικό, που εκφράζει φυλετικές, εθνικές ή άλλες διακρίσεις ή που παρουσιάζει πρόκληση βλαβών σε ανηλίκους.

γ. Περιεχόμενο το οποίο παραβιάζει πνευματικά δικαιώματα, οποιαδήποτε ευρεσιτεχνία, εμπορικό σήμα, εμπορικό μυστικό ή οποιοδήποτε άλλο ιδιοκτησιακό δικαίωμα τρίτου προσώπου.

δ. Περιεχόμενο το οποίο αποτελεί αυτόκλητο ή μη εξουσιοδοτημένο διαφημιστικό υλικό, ανεπιθύμητη μαζική αλληλογραφία (spam) ή άλλες ενέργειες, που ασκούν αρνητική επιρροή στην ικανότητα άλλων χρηστών να συμμετάσχουν σε ανταλλαγές πληροφοριών σε πραγματικό χρόνο, καθώς επίσης περιεχόμενο που προκαλεί παρεμβολές ή διακοπές στις Υπηρεσίες, τους διακομιστές ή τα δίκτυα, που συνδέονται με τις Υπηρεσίες.

ε. Περιεχόμενο το οποίο αποτελεί πλαστοπροσωπία οποιουδήποτε νομικού ή φυσικού προσώπου ή ψευδή δήλωση για την ταυτότητα του χρήστη, παραπλανητική δήλωση αναφορικά με τη σχέση ή/και συνεργασία του χρήστη/μέλους με κάποιο άλλο πρόσωπο.
στ. Περιεχόμενο το οποίο περιέχει ψηφιακούς ιούς ή οποιοδήποτε άλλο ηλεκτρονικό κώδικα, αρχεία ή προγράμματα σχεδιασμένα να παρεμβληθούν, καταστρέψουν ή περιορίσουν τη λειτουργία οποιουδήποτε λογισμικού ή εξοπλισμού ηλεκτρονικών υπολογιστών ή τηλεπικοινωνιακού δικτύου ή εξοπλισμού.
ζ.Περιεχόμενο που να παρενοχλεί με οιοδήποτε τρόπο την ιδιωτική ζωή και τα ατομικά και κοινωνικά δικαιώματα άλλων χρηστών/μελών ή τρίτων (ενδεικτικά και όχι περιοριστικά αναφέρονται η δημοσίευση, συλλογή ή/και αποθήκευση προσωπικών δεδομένων άλλων χρηστών/μελών ή άλλων τρίτων φυσικών ή νομικών προσώπων κλπ.).

 

Επιπρόσθετα με τα ανωτέρω, κατανοείτε και αποδέχεστε τη διεθνή φύση του Διαδικτύου (Ιnternet) και δεσμεύεστε ότι θα σέβεστε και τηρείτε πιστά τους κανόνες δεοντολογίας του Διαδικτύου (Netiquette). Επίσης, δεσμεύεστε να ακολουθείτε πιστά τη νομοθεσία που αφορά την μετάδοση δεδομένων από την Ελλάδα, την Κύπρο και τις λοιπές χώρες της Ευρώπης προς τρίτα κράτη.

Αποδέχεστε ότι ο Δικαιούχος, δια του www.madeindreams.gr, δεν ελέγχει εκ των προτέρων το Περιεχόμενο, αλλά έχει το δικαίωμα -χωρίς να υποχρεούται προς τούτο- κατά την ελεύθερη κρίση του να απορρίψει, να μετακινήσει ή να διαγράψει κάθε στοιχείο του Περιεχομένου που θεωρεί ότι παραβιάζει τους Όρους Χρήσης.

Αποδέχεστε ότι ο Δικαιούχος, δια του www.madeindreams.gr, δεν ευθύνεται για οποιαδήποτε βλάβη ή ζημία προκύψει στους χρήστες/επισκέπτες από υπαιτιότητα των ίδιων να συμμορφωθούν με τους όρους χρήσης του παρόντος.

Ο Δικαιούχος, δια του www.madeindreams.gr διατηρεί το δικαίωμα, εφόσον υποπέσει στην αντίληψή του κάτι από τα παραπάνω, να απενεργοποιήσει οποιονδήποτε τέτοιο λογαριασμό χωρίς καμιά προηγούμενη προειδοποίηση προς το χρήστη. Ο χρήστης του www.madeindreams.gr είναι μόνος και αποκλειστικά υπεύθυνος να αποκαταστήσει πλήρως κάθε ζημία που τυχόν θα υποστεί ο Δικαιούχος όσον αφορά το www.madeindreams.gr, οι συνεργάτες του, ή/και οποιοδήποτε τρίτο πρόσωπο εξαιτίας οποιασδήποτε αμφισβήτησης/διαφοράς/διαμάχης που τυχόν προκύψει και οφείλεται στη μη συμμόρφωση του χρήστη με τους όρους του παρόντος.

Έχετε λάβει γνώση και αποδέχεστε ότι ο Δικαιούχος, δια του www.madeindreams.gr ενδέχεται να διατηρήσει κάποιο Περιεχόμενο, όπως και να αποκαλύψει Περιεχόμενο:

1.Στις συνεργαζόμενες εταιρίες, με σκοπό τη διάθεση σε εσάς του Περιεχομένου με προσφορότερο τρόπο.

2.Για την κατάλληλη διαχείριση του λογαριασμού σας.

3.Σε περίπτωση που αυτό απαιτηθεί για: α) συμμόρφωση με την κείμενη νομοθεσία, β) καλύτερη εφαρμογή των Όρων Χρήσης, γ) απόδειξη σε ισχυρισμούς ότι το Περιεχόμενο παραβιάζει δικαιώματα τρίτων.

 

 

5) ΕΥΘΥΝΗ ΓΙΑ ΤΟ ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΟ:

Ο Δικαιούχος, δια του www.madeindreams.gr, σε καμία περίπτωση δεν μπορεί να θεωρηθεί ότι αποδέχεται ή ενστερνίζεται καθ’ οιονδήποτε τρόπο τις εκφραζόμενες στο Περιεχόμενό σας προσωπικές ιδέες ή αντιλήψεις. Διατηρείτε ακέραια την ευθύνη τον όσων περιλαμβάνετε στο Περιεχόμενό σας, όπως ορίζεται ανωτέρω υπό τον όρο 4.

Κατά συνέπεια, σύμφωνα με τα ανωτέρω, αποκλειστικός υπεύθυνος για το Περιεχόμενο είναι ο ίδιος ο χρήστης που το δημιούργησε και το ανήρτησε («ανέβασε») μέσω των εργαλείων που του διατίθενται από τον www.madeindreams.gr.

Αναγνωρίζετε και αποδέχεστε το χαρακτήρα του Internet, ως περιβάλλοντος ανοιχτού και προσπελάσιμου από τρίτους και, ως εκ τούτου, κατανοείτε και αποδέχεστε ότι ο Δικαιούχος, δια του www.madeindreams.gr, επ’ ουδενί δεν θα ευθύνεται σε περίπτωση που κάποιος τρίτος παραβιάσει με οποιοδήποτε τρόπο το Περιεχόμενό σας.

Στην περίπτωση δε που διατυπωθεί κάποια καταγγελία, ότι στον ιστότοπο www.madeindreams.grυφίσταται Περιεχόμενο παράνομο, που παραβιάζει δικαιώματα τρίτων και γενικά αντιβαίνει στα χρηστά και συναλλακτικά ήθη, παραβιάζοντας παράλληλα και τους παρόντες όρους χρήσης, ο Δικαιούχος, δια του www.madeindreams.gr, δύναται να προβεί σε άμεση διαγραφή του χρήστη που ανήρτησε το εν λόγω Περιεχόμενο χωρίς καμία προηγούμενη ειδοποίησή του. Περαιτέρω, για τους ίδιους λόγους,ο Δικαιούχος δύναται να αποκλείει από τον ιστότοπο www.madeindreams.gr οποιοδήποτε χρήστη παραβιάζει έστω και κατ’ ελάχιστο κάποιον από τους παρόντες όρους χρήσης.

Ειδικότερα αποκλεισμός ευθύνης για προτροπές – συμβουλές:Το περιεχόμενο και οι πληροφορίες που περιλαμβάνονται στο  www.madeindreams.gr αποτελούν μια προσφορά προς τους χρήστες/επισκέπτες και δεν δύνανται να εκληφθούν ως παραινέσεις συμβουλές, ούτε υποκρύπτουν σε καμία περίπτωση οποιαδήποτε προτροπή για την επιχείρηση ή μη συγκεκριμένων πράξεων από οποιοδήποτε πρόσωπο.

 

6) ΣΥΝΔΕΣΜΟΙ (LINKS):

Οι χρήστες των Υπηρεσιών μας, ενδέχεται να παρέχουν συνδέσμους (links) στον ιστότοπο, οι οποίοι με τη σειρά τους ενδέχεται να οδηγούν σε άλλους δικτυακούς τόπους. Ο Δικαιούχος δεν έχει τη δυνατότητα ελέγχου αυτών των δικτυακών τόπων και – επομένως – σε καμιά περίπτωση δεν φέρει οιαδήποτε ευθύνη για το περιεχόμενο ή τυχόν διαφημίσεις, προωθητικές ενέργειες, διαγωνισμούς, υπηρεσίες, προϊόντα κλπ., που πιθανόν να διατίθενται από τους ως άνω δικτυακούς τόπους. Δια της αποδοχής των παρόντων όρων χρήσης, ρητά συμφωνείτε και αποδέχεστε ότι ο Δικαιούχος δεν ευθύνεται, άμεσα ή έμμεσα, για οποιαδήποτε ζημία σας τυχόν προκληθεί από τη χρήση του περιεχομένου των ως άνω δικτυακών τόπων στους οποίους παραπέμπουν οι σύνδεσμοι που δημοσιεύουν οι λοιποί χρήστες του ιστοτόπου, ή για οποιαδήποτε ζημία σχετίζεται άμεσα ή έμμεσα με τη χρήση των ως άνω δικτυακών τόπων.

 

7) ΑΔΕΙΑ ΧΡΗΣΗΣ ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΟΥ:

Για το Περιεχόμενο που αναρτάτε και δημοσιεύετε στον παρών ιστότοπο, εκχωρείτε στο www.madeindreams.gr (ήτοι στον Δικαιούχο) την αποκλειστική άδεια χρήσης σε παγκόσμιο επίπεδο, χωρίς υποχρέωση καταβολής σε εσάς δικαιωμάτων για την αναπαραγωγή, τροποποίηση, προσαρμογή και δημοσίευσή του. Αυτή η άδεια ισχύει μέχρι την με κάθε τρόπο αφαίρεση του Περιεχομένου σας από τον ιστότοπο.

 

8) ΠΡΑΚΤΙΚΕΣ ΟΣΟΝ ΑΦΟΡΑ ΣΤΗ ΧΡΗΣΗ ΚΑΙ ΤΗΝ ΑΠΟΘΗΚΕΥΣΗ ΤΟΥ ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΟΥ – ΤΡΟΠΟΠΟΙΗΣΗ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ:

Ο Δικαιούχος διατηρεί το δικαίωμα να καθορίσει όρια, που αφορούν τη χρήση των Υπηρεσιών τουwww.madeindreams.gr, όπως π.χ. – αναφέρονται ενδεικτικώς και όχι περιοριστικώς – διατηρεί το δικαίωμα να θέτει φραγμούς σχετικά με το μέγεθος ή τον αριθμό των αρχείων που ανεβάζετε (upload) κλπ.

Ρητά αποδέχεστε ότι ο Δικαιούχος δεν ευθύνεται επ’ ουδενί για τη διαγραφή ή την αδυναμία αποθήκευσης του Περιεχομένου σας στον ιστότοπο www.madeindreams.gr.

Ο Δικαιούχος δικαιούται, αζημίως, κατά την απόλυτη διακριτική του ευχέρεια και κρίση, να τροποποιεί ή να διακόπτει, προσωρινά ή μόνιμα, τις περιγραφόμενες στο παρόν Υπηρεσίες που παρέχονται δια του www.madeindreams.gr ακόμη και χωρίς καμία προηγούμενη ειδοποίηση. Αποδέχεστε ότι ο Δικαιούχος δεν ευθύνεται επ’ ουδενί απέναντί σας για οποιαδήποτε τροποποίηση, αναστολή ή διακοπή των Υπηρεσιών που παρέχονται δια του www.madeindreams.gr.

 

9) ΑΠΟΖΗΜΙΩΣΗ:

Συμφωνείτε να αποζημιώνετε και να προστατεύετε το Δικαιούχο, τους συνεργάτες, τα στελέχη, τους αντιπροσώπους, άλλους συνεργαζόμενους και υπαλλήλους αυτού από αξιώσεις ή απαιτήσεις κατ’ αυτού, που εγείρονται σε σχέση με τον ιστότοπο www.madeindreams.grαπό οποιονδήποτε τρίτο και οφείλονται σε ή προκαλούνται από το Περιεχόμενό σας.

 

10) ΑΠΟΚΛΕΙΣΜΟΣ ΕΓΓΥΗΣΕΩΝ:

Έχετε λάβει γνώση και συμφωνείτε ρητά ότι: Αναλαμβάνετε πλήρως κάθε κίνδυνο από τη χρήση των Υπηρεσιών που παρέχονται δια του www.madeindreams.gr. Οι Υπηρεσίες παρέχονται «ως έχουν» και «ανάλογα με τη διαθεσιμότητα».

Ο Δικαιούχος δεν εγγυάται ούτε υπόσχεται σε εσάς ότι:

α. Οι παρεχόμενες Υπηρεσίες θα ανταποκρίνονται στις απαιτήσεις σας.

β. Οι Υπηρεσίες θα είναι αδιάλειπτες, έγκαιρες, ασφαλείς ή αλάνθαστες.
γ. Το περιεχόμενο που ενδέχεται να λαμβάνετε από τη χρήση των Υπηρεσιών θα είναι ακριβές ή αξιόπιστο.

δ. Τυχόν λάθη, που ενδέχεται να προκύψουν στο λογισμικό θα διορθώνονται.

 

11) ΠΕΡΙΟΡΙΣΜΟΣ ΤΗΣ ΕΥΘΥΝΗΣ:

Συμφωνείτε και αποδέχεστε ότι ο Δικαιούχος δεν ευθύνεται για καμία άμεση ή έμμεση, θετική ή αποθετική ζημία σας από χρήση δεδομένων που προκύπτει από:

α. Τη χρήση ή την αδυναμία χρήσης των Υπηρεσιών που παρέχονται δια του www.madeindreams.gr,
β. Υπηρεσίες ή προϊόντα που αγοράζονται ή άλλως πως αποκτώνται ή μηνύματα που λαμβάνονται ή συναλλαγές που πραγματοποιούνται από τις Υπηρεσίες ή μέσω αυτών δια του www.madeindreams.gr,
γ. Μη εξουσιοδοτημένη πρόσβαση στο περιεχόμενο και τα δεδομένα σας ή τροποποίηση αυτών.
δ. Δηλώσεις ή ενέργειες οποιουδήποτε τρίτου, που αποτυπώνονται με οιονδήποτε τρόπο στον ιστότοποwww.madeindreams.gr.

ε. Την απόφαση του χρήστη να βασιστεί στην ορθότητα, την πληρότητα ή/και τη χρησιμότητα οποιουδήποτε περιεχομένου, που δημοσιεύεται στον ιστότοπο.

Κατανοείτε και αποδέχεστε ότι δεν μπορείτε να βασίζεστε στο περιεχόμενο που αναρτάται από τους λοιπούς χρήστες στο www.madeindreams.gr, συμπεριλαμβανομένων των «συνδέσμων» (links) που τυχόν δημοσιεύονται σε αυτό σύμφωνα και με τα όσα αναφέρονται ανωτέρω στον υπ’ αριθμ. 6 όρο.

Δεδομένης της φύσης και του όγκου του Διαδικτύου (Internet), κατανοείτε και αποδέχεστε ότι, επισκεπτόμενος τα περιεχόμενα τρίτων που αναρτώνται στο www.madeindreams.gr, είναι πιθανό να εκτεθείτε σε περιεχόμενο απρεπές, ενοχλητικό, προσβλητικό, ανήθικο, χυδαίο, παράνομο κ.λ.π. Σε καμία περίπτωση δεν μπορεί να θεωρηθεί υπεύθυνος ο Δικαιούχος για οποιαδήποτε βλάβη ή ζημία που τυχόν υποστείτε, λόγω της έκθεσής σας στο ως άνω περιεχόμενο.

 

12) ΠΡΟΣΩΠΙΚΑ ΔΕΔΟΜΕΝΑ:

Ο Δικαιούχος τηρεί και εφαρμόζει υπεύθυνα τη Νομοθεσία Περί Προστασίας Προσωπικών Δεδομένων. Τα στοιχεία που δηλώνετε στο πλαίσιο δημοσίευσης Περιεχομένου στο www.madeindreams.gr, δεν αποκαλύπτονται σε τρίτους (με εξαίρεση τις περιπτώσεις όπου προβλέπεται από το νόμο στις αρμόδιες και μόνο αρχές) και με κανένα τρόπο δε δημοσιοποιούνται ή αποτελούν αντικείμενο εκμετάλλευσης με οποιοδήποτε τρόπο.

Διευκρινίζεται ότι, τα στοιχεία αυτά χρησιμοποιούνται μόνο στο μέτρο που κρίνεταιαπολύτως αναγκαίο για:

α.Την εκπλήρωση των επιμέρους υπηρεσιών που σας παρέχει ο Δικαιούχος δια του www.madeindreams.gr

β.Την εξυπηρέτηση της ομαλής λειτουργίας του ιστοτόπουwww.madeindreams.gr.

 

Κατ’ εξαίρεση, ο Δικαιούχος μπορεί να γνωστοποιεί προσωπικά δεδομένα στις εξής περιπτώσεις:
α. Όταν η δημοσιοποίηση γίνεται προς τρίτα φυσικά ή νομικά πρόσωπα με τα οποία συνεργάζεται ο Δικαιούχος, όσον αφορά τον ιστότοπο www.madeindreams.gr και μόνο μέχρι του βαθμού που είναι απόλυτα αναγκαίος για την παροχή της εκάστοτε υπηρεσίας από τον www.madeindreams.gr.
β. Εάν απαιτηθεί από το Νόμο, από απόφαση Δικαστηρίου ή ζητηθεί από οιαδήποτε άλλη κρατική ή κανονιστική αρχή.

 

13) ΔΙΑΓΡΑΦΗ – ΔΙΟΡΘΩΣΗ ΠΡΟΣΩΠΙΚΩΝ ΔΕΔΟΜΕΝΩΝ:

Ο Δικαιούχος παρέχει στους χρήστες του www.madeindreams.gr τη δυνατότητα να διαγράψουν οποτεδήποτε τα προσωπικά τους στοιχεία και πληροφορίες, να τα διορθώσουν και να τα επικαιροποιήσουν ή και να αδρανοποιήσουν την εγγραφή τους.

Σε περίπτωση που επιθυμείτε να πραγματοποιήσετε κάποια από τις ανωτέρω ενέργειες, παρακαλώ επικοινωνήστε στην ηλεκτρονική διεύθυνση: …………………………………….

Οι χρήστες που εγγράφονται στην κοινότητα(community) του ιστοτόπου www.madeindreams.grθα λαμβάνουν αυτομάτως στην ηλεκτρονική διεύθυνση που θα έχουν δηλώσει το «newsletter» του ιστοτόπου κάθε ………..……. Στην περίπτωση που επιθυμούν τη διακοπή αποστολής σε αυτούς του εν λόγω «newsletter» θα πρέπει να αποστείλουν σχετικό αίτημα στην ανωτέρω ηλεκτρονική διεύθυνση του ιστοτόπου: …………………………………..

 

14) ΠΡΟΣΒΟΛΗ ΠΝΕΥΜΑΤΙΚΩΝ ΔΙΚΑΙΩΜΑΤΩΝ &ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΚΗΣ ΙΔΙΟΚΤΗΣΙΑΣ – ΕΙΔΟΠΟΙΗΣΗ:
1)Ο Δικαιούχος σέβεται την πνευματική και βιομηχανική ιδιοκτησία των τρίτων και αιτείται από τους χρήστες του www.madeindreams.gr να κάνουν το ίδιο. Εάν πιστεύετε ότι οποιοδήποτε πνευματικό σας δικαίωμα ή εμπορικό σας σήμα έχει προσβληθεί ή παραβιαστεί με οποιοδήποτε τρόπο, παρακαλείστε να παράσχετε στο Δικαιούχο μέσω μηνύματος ηλεκτρονικού ταχυδρομείου (e-mail) στην ηλεκτρονική διεύθυνση: ………………………………………. τις ακόλουθες πληροφορίες:

α.Ηλεκτρονική ή πραγματική υπογραφή του ατόμου, που έχει εξουσιοδοτηθεί ώστε να ενεργεί εκ μέρους του δικαιούχου του πνευματικού δικαιώματος ή του εμπορικού σήματος.
β.Περιγραφή του προστατευμένου έργου, το οποίο θεωρείτε ότι έχει παραβιαστεί.
γ. Περιγραφή του ακριβούς σημείου του ιστοτόπου, όπου βρίσκεται το υλικό, το οποίο θεωρείτε ότι προκαλεί την προσβολή – παραβίαση.

δ. Μία διεύθυνση και ένα τηλέφωνο επικοινωνίας (σταθερό – κινητό), καθώς επίσης και μία ηλεκτρονική διεύθυνση (e-mail).

ε.Υπεύθυνη δήλωσή σας ότι -καλόπιστα – θεωρείτε ότι η αμφισβητούμενη χρήση δεν έχει εξουσιοδοτηθεί από το Δικαιούχο του δικαιώματος πνευματικής ιδιοκτησίας ή από το δικαιούχο του εμπορικού σήματος.

στ. Υπεύθυνη δήλωσή σας του Ν. 1599/1986 ότι οι παραπάνω πληροφορίες είναι ακριβείς και ότι είστε ο πραγματικός δικαιούχος του δικαιώματος πνευματικής ιδιοκτησίας ή του εμπορικού σήματος ή ότι έχετε εξουσιοδοτηθεί ειδικώς, ώστε να ενεργείτε εκ μέρους του κατόχου του πνευματικού δικαιώματος ή του εμπορικού σήματος.

2)Το περιεχόμενο, τα εμπορικά σήματα – διακριτικά γνωρίσματα και κάθε είδους πνευματική και βιομηχανική ιδιοκτησία του www.madeindreams.gr ανήκουν στο Δικαιούχο ή σε άλλα τυχόν φυσικά ή νομικά πρόσωπα, προς τα οποία έχουν παραχωρηθεί με ειδικότερες επιμέρους συμφωνίες. Το ανωτέρω περιεχόμενο προστατεύεται από τις διεθνείς διατάξεις περί Πνευματικής Ιδιοκτησίας. Απαγορεύεται η αναπαραγωγή, αντιγραφή, πώληση, εκμίσθωση, μίσθωση, χωρίς δικαίωμα παραχώρηση, αναδημοσίευση, διανομή, έκδοση, εκτέλεση, αποθήκευση, μεταγλώττιση, φόρτωση (upload), «κατέβασμα» (download), διαμόρφωση, τροποποίηση, των σελίδων ή/και του περιεχομένου του www.madeindreams.gr ή εκπομπή του www.madeindreams.gr, με οιονδήποτε τρόπο, τμηματικά ή περιληπτικά, χωρίς προηγούμενη γραπτή άδειά μας.

Ειδικά για τις «Ροές RSS»(«RSSFEED»), τονίζεται ότι διατίθενται από τον ιστότοπο www.madeindreams.gr προς τους χρήστες αυστηρά και μόνο για προσωπική και όχι για εμπορική χρήση. Η εμπορική χρήση του περιεχομένου ή/και των «RSSFEED» του ιστοτόπου απαγορεύεται αυστηρά. Κάθε άλλη χρήση, αναπαραγωγή, πώληση, μίσθωση, αναδημοσίευση, διανομή, έκδοση, εκτέλεση, μεταγλώττιση, φόρτωση (upload), download, διαμόρφωση, τροποποίηση των «RSSFEED» του ιστοτόπου, απαγορεύεται χωρίς προηγούμενη άδεια. Ρητά απαγορεύεται κάθε εμπορική χρήση του περιεχομένου τουwww.madeindreams.gr ή/και των «RSSFEED» ως μέσο για την πώληση παντός είδους υλισμικού ή/και λογισμικού.

3) Απαγορεύεται αυστηρά η χρήση των σημάτων ή/και των διακριτικών γνωρισμάτων του www.madeindreams.gr ή/και του Δικαιούχου, χωρίς την προηγούμενη ειδική άδεια του Δικαιούχου.

 

15) ΕΦΑΡΜΟΣΤΕΟ ΔΙΚΑΙΟ:

Οι ανωτέρω όροι και προϋποθέσεις χρήσης του www.madeindreams.grκαθώς και οποιαδήποτε τροποποίηση τους, διέπονται και συμπληρώνονται από το ελληνικό δίκαιο, το εφαρμοστέο δίκαιο της Ευρωπαϊκής Ένωσης (Κανονισμοί των οργάνων της Ε.Ε. κ.λ.π.) και τις σχετικές διεθνείς συνθήκες. Οποιαδήποτε διάταξη των ανωτέρω όρων καταστεί αντίθετη προς οποιαδήποτε εφαρμοστέα νομοθεσία, κανονισμό κτλ, παύει αυτοδικαίως να ισχύει, χωρίς σε καμία περίπτωση να θίγεται η ισχύς των λοιπών όρων. Οποιαδήποτε διαφορά τυχόν προκύψει με αιτία τους παρόντες όρους χρήσης θα επιλύεται από τα Δικαστήρια Θεσσαλονίκης, κατά αποκλειστική κατά τόπον αρμοδιότητα.

 

16) ΜΕΤΑΒΑΤΙΚΕΣ ΔΙΑΤΑΞΕΙΣ:

Οι παρόντες όροι χρήσης, των οποίων δια της αποδοχής σας ρητά δηλώνετε ότι λάβατε γνώση και συμφωνείτε, αποτελούν τη συνολική συμφωνία μεταξύ του Δικαιούχου όσον αφορά τη χρήση του ιστοτόπου www.madeindreams.gr και υμών. Καμία τροποποίηση των όρων αυτών δε θα λαμβάνεται υπόψη και δε θα αποτελεί τμήμα της συμφωνίας αυτής, εάν δεν έχει ενσωματωθεί στο παρόν.

Ο ιστότοπος www.madeindreams.gr διατηρεί το δικαίωμα τροποποίησης του περιεχομένου ή των υπηρεσιών του δικτυακού τόπου, καθώς και τους όρους χρήσης, οποτεδήποτε κριθεί αναγκαίο και χωρίς προηγούμενη προειδοποίηση, για τους δε τελευταίους με την απλή ανακοίνωσή τους μέσω του δικτυακού τόπου._